Episode 95: DART – første test av “planetary defense”

Ifølge Hollywood trenger vi atombomber for å stoppe asteroider på vei mot Jorda, men NASA tror det holder med en DART. Romsonden med et for en gangs skyld passende akronym skal sendes mot en liten asteroide og treffe den med full kraft i september neste år. Hvis det er nok til å forandre dens bane har vi vårt første våpen mot asteroidetrusselen – og vi trenger ikke engang Bruce Willis for å ta det i bruk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *