Opptak av Romkapsel Live: Crew Dragon Demo-2

Her er YouTube-opptaket av livestrømmen i forbindelse med oppskytningen av Doug Hurley og Bob Behnken med SpaceX’ Crew Dragon, 30. juli 2020. Eirik kommenterer og svarer på spørsmål fra dere, lytterne!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *