Romkapsel 022: Atombomber på Månen og andre militære vanvittigheter

“We came in peace for all mankind” står det på en plakett på Apollo 11, men virkeligheten var mer krigersk. Da Neil og Buzz tok sine første steg var amerikanere og russere i full gang med militarisering av rommet, fra planer om atomsprengninger til militære baser på Månen. Siden ble det kampstasjoner i jordbane, “Star Wars” på ordentlig og mer eller mindre hemmelige romferger. Og bakom synger vår faste gjennomgangsfigur Wernher von Braun, selvsagt!

En god artikkel om det amerikanske måne-atombombeprosjektet: https://en.wikipedia.org/wiki/Project_A119

Project Horizon, den amerikanske planen om å bygge en militær månebase midt på 1960-tallet: https://en.wikipedia.org/wiki/Project_Horizon

Poljos var en sovjetisk kampstasjon som ble skutt opp med den store Energia-raketten i 1987. Nådde – heldigvis for verdensfreden – ikke opp i bane: http://astronautix.com/p/polyus.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *